معادله جهل و شبهه در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و رویه قضایی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-23

امیر اعتمادی؛ مهران زالی‌پور مداب


حمایت از شاهد در نظام کیفری ایران و کویت؛ با نگاهی به حقوق موضوعه کشورهای اسلامی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 47-63

محمد جوان بخت؛ محدثه صادقیان لمراسکی


اقرار کیفری الکترونیک در حقوق ایران و افغانستان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 83-102

حسنعلی مؤذن زادگان؛ عبدالقدوس آرسین


مطالعه تطبیقی جرایم رشا و ارتشا؛ با تأکید ویژه بر حقوق ایران، مصر و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

حسین میرمحمدصادقی


امکان سنجی انطباق حکم افساد فی الارض بر تولید و عرضه کنندگان محصولات ترا‌ریخته غیر مجاز؛ با رویکردی به فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

حسین سبحانی


کتمان جرایم در پرتو حقوق کیفری ایران ، لبنان و سوریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403

داود سیفی قره یتاق؛ قاسم اسلامی نیا