مطالعه مقررات استرداد مجرمان در پرتو قوانین کیفری ایران ویتنام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران

چکیده

استرداد مجرم یک فرآیند خاص در دادرسی کیفری بین‌المللی است که توسط کشورها بر اساس امضای معاهدات بین‌المللی دو یا چندجانبه اجرا می‌شود و درصورتی‌که توافقنامه‌ای بین دولت‌ها امضا نشده باشد، بر اساس قوانین جاری طرفین اقدام می‌شود. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست‌آمده به‌صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. در این مقاله، نویسنده با تصریح بر برخی مسائل مشترک پیرامون سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام سعی در تشریح چالش‌های فراروی مقوله سیاست جنایی فراملی در خصوص تعقیب و دستگیری و استرداد متهمان و مجرمان متواری دارد. پیرامون استرداد مجرمان فی‌مابین کشور ایران و ویتنام معاهده مشترکی منعقد نشده و در صورت دریافت درخواست استرداد و معاضدت حقوقی در امور کیفری، در چارچوب اقدام متقابل عمل می‌شود. ویتنام در قوانین کیفری موضوعه خود به این موضوع پرداخته و کشور ایران نیز صریحاً اقدام به تصویب قانون استرداد مجرمین نموده است. علی‌رغم  اینکه کشور ویتنام در دهه‌های اخیر توافقنامه‌ها و معاهدات متعددی را با برخی از کشورها به امضا رسانده و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۰۱۵ نیز به مقوله استرداد مجرمان اشاره داشته، لیکن این کشور بنا به دلایلی همچون عدم انطباق نظام ادله اثباتی هنوز نتوانسته خود را با مقررات سایر کشورهای پیشرو همسو سازد، همچنین با کشور ایران نیز تعاملات چندانی نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the Criminals’ Extradition Regulations in the Light of the Criminal Laws of Iran and Vietnam

نویسنده [English]

  • Mohaddeseh Sadeghian Lamraski
Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Criminal extradition is a special process in international criminal proceedings, which is implemented by countries based on the signing of bilateral or multilateral international treaties, and if no agreement has been signed between the governments, it is acted based on the current laws of the parties. According to the nature of the subject, the present research has been conducted by documentary method and through the study of valid laws and sources, in terms of practical purpose and in terms of gathering information, and the obtained information has been analyzed in a descriptive-analytical manner. In this article, by clarifying some common issues surrounding the criminal policy of the Islamic Republic of Iran and the Socialist Republic of Vietnam, the author tries to explain the challenges facing the category of transnational criminal policy regarding the prosecution, arrest and extradition of the fugitive defendant and criminal. Regarding the extradition of criminals between Iran and Vietnam, no joint treaty has been concluded, and in case of receiving a request for extradition and legal assistance in criminal matters, it is acted within mutual action. Vietnam has addressed this issue in its criminal laws and Iran has also explicitly approved the Extradition of Criminals Act. Despite the fact that the country of Vietnam has signed several agreements and treaties with some countries in recent decades and the Criminal Procedure Act approved in 2015 also refers to the category of extradition of criminals, but due to reasons such as the non-compliance of the evidence system, this country has not yet been able to align itself with the regulations of other leading countries, and it has not had much interaction with Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • extradition of criminals
  • legal aid
  • reciprocal action
  • criminal laws
  • Vietnam
  • Iran