شماره‌های پیشین نشریه

نشریه‌ی آموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی، نشریه‌ای با داوری بسته و دو سو ناشناس، با  دسترسی فوری به محتوا به‌صورت آزاد و با هدف تبادل بیش‌ترِ مرزهای علمی در مقیاس جهانی است که از سوی دانشگاه قم منتشر می‌شود. این نشریه جهت ایجاد محیط فکری مناسب برای پژوهشگران ملی و بین‌المللی با تمرکز بر موضوع‌های "حقوق کیفری" کشورهای اسلامی پایه‌گذاری شده است که به صورت الکترونیک منتشر می‌شود. 

تقاضا می‌شود که پیش از ارسال مقاله به این نشریه، حتماً راهنمای نویسندگان  مطالعه و برطبق آن اقدام شود. 

شایان‌ذکر است که به مقالات تأییدشده برای انتشار، در قالب انعقاد قرارداد، حق‌التألیف تعلق می‌گیرد.

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-119 (بهار 1403) 

ابر واژگان