تماس با ما

برای پیگیری مقاله و طرح پرسش های مرتبط از طریق ایمیل زیر با مدیر نشریه ارتباط برقرار کنید

Ar.etemadi@Yahoo.com

آدرس پستی: قم، بلوار الغدیر دانشگاه قم ، ، دانشکده حقوق، دفتر مجله تلفن  02532103627 کد پستی 3716146611


CAPTCHA Image