امکان سنجی انطباق حکم افساد فی الارض بر تولید و عرضه کنندگان محصولات ترا‌ریخته غیر مجاز؛ با رویکردی به فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتر در حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

10.22091/dclic.2024.10368.1004

چکیده

یکی از مسائلی که امروزه در نظام تولید محصولات غذایی، تأثیرات بسیاری داشته و در راستای تحقق امنیت غذایی مورد توجه حکومت‌ها قرار گرفته است را باید تولید محصولات ترا‌ریخته دانست و در همین راستا، در بسیاری از موارد، کشورها اقدام به تولید چنین محصولاتی می‌نمایند؛ اما باید اذعان داشت که تولید محصولات مزبور، زمانی که به صورت غیراستاندارد صورت گیرد، صدمات بسیاری را به سلامت عمومی جامعه وارد می‌آورد و لذا در همین راستا، در صورتی که نقض سلامت مزبور به نحو گسترده بوده و بتوان عنوان «پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک» مندرج در ماده 286 قانون مجازات اسلامی را بر آن صادق دانست، حکم به افساد فی الارض تولید‌کنندگان محصولات مزبور بعید نمی‌نماید و لذا در همین راستا، در صورتی که تولیدکنندگان محصولات مزبور، «به نحو گسترده» محصولات ترا‌ریخته را تولید نمایند؛ که در عمل، بر اساس تحقیقات ژنتیکی، تولید مواد غذایی تراریخته سمی محسوب می‌شود که نتیجه آن هم خسارت عمده به تمامیت جسمی افراد جامعه است، بر همین اساس، می‌توان تولید کنندگان محصولات مزبور را مفسد فی الارض دانسته و به مجازات اعدام محکوم نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility of compliance with sentence of the corruption on earth for the producers and suppliers of unauthorized trans products; with an approach to Islamic Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Hossain Sobhani
PhD in Criminal law and Criminology from Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the issues that has great effects in the food production system today and has received the attention of governments in order to achieve food security is the production of transgenic products, and in this regard, in many cases, countries are producing such products; But it should be acknowledged that the production of the mentioned products, when it is done in a non-standard way, causes many harms to the public health of the society, and therefore, in this case, if the mentioned violation of health is widespread and can be called "spreading toxic and microbial and dangerous substances" contained in article 286 of the Islamic Penal Code, it is not unlikely that the producers of the said products will sentence to corruption on earth, and therefore, in this regard, if the producers of the mentioned products produce genetically modified products "on a large scale"; which in practice, based on the genetic research, the production of transgenic food is considered toxic and the result is major damage to the physical integrity of people of the society. Accordingly, the producers of the said products can be considered corrupters on the earth and sentenced to the death penalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption on earth
  • production of transgenic products
  • toxic
  • dangerous and microbial substances